ZAPOSLENI

mag. Martin Žerdin, univ. dipl. biol.

Direktor

01 51 87 222, 041 688 928
martin@aquarius-lj.si

Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
Vodja projektov
01 51 87 223, 051 313 696 barbara@aquarius-lj.si
mag. Lea Pačnik, univ. dipl. biol.
Vodja projektov

01 51 87 222, 051 313 560
lea@aquarius-lj.si

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol.
Vodja projektov

01 51 87 222, 040 628 188
maja@aquarius-lj.si

Matjaž Horvat, dipl. inž. grad.
Vodja projektov

01 51 87 223, 040 888 909
matjaz@aquarius-lj.si

Tilen Erjavec, mag. inž. gozd.

Vodja projektov

01 51 87 223, 031 463 747
tilen@aquarius-lj.si

Kristina Rovšek, mag. inž. kraj. arh.

Vodja projektov

01 51 87 222, 041 205 033 kristina@aquarius-lj.si
Barbara Kranjec, univ. dipl. ekon.

Poslovna sekretarka

01 51 87 222, 041 548 528
barbara.kranjec@aquarius-lj.si