O PODJETJU

Aquarius je manjše dinamično podjetje, kjer se zaposleni ukvarjamo z iskanjem rešitev za ohranjanje narave in varstvo okolja pri prostorskem načrtovanju, posegih v okolje in industrijskem onesnaževanju. Izdelujemo poročila, ki obsegajo celovito varstvo okolja v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, naravovarstvenih soglasij, mnenj o sprejemljivosti izvedbe planov in posegov ter okoljskih dovoljenj.
V našem podjetju celovito obvladujemo geografski informacijski sistem (GIS) in tako zagotavljamo obdelavo različnih prostorskih podatkov v vektorski obliki, digitalizacijo podatkov in kakovostno pripravo kartografskih vsebin, ki so nepogrešljive pri zahtevnejših projektih.
Storitve opravljamo samostojno ali s partnerji oziroma podizvajalci, odvisno od vrste, značilnosti in zahtevnosti projekta. Sodelujemo le s preverjeno izkušenimi strokovnjaki različnih strok.
Poslovni partnerji nas poznajo po kakovosti opravljenega dela in po tem, da ga vedno opravimo v dogovorjenih rokih.

Odličen kolektiv

Smo ekipa izkušenih in zanesljivih strokovnjakov naravoslovnih, naravoslovno-tehničnih in družboslovnih smeri, sposobnih zagotavljati visoko raven varstva okolja ter izdelovati poročila korektno in natančno.

Reference

Usposobljeni smo za vodenje celovitih in zahtevnih okoljskih projektov, ki vključujejo koordinirano sodelovanje večjih projektnih skupin.

Povezave

Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990. V času svojega delovanja smo sodelovali z več kot 100 naročniki in kakovostno opravili več kot 500 storitev, s katerimi smo pripomogli k varovanju naravnega in življenjskega okolja na vseh ravneh, hkrati pa naročnikom pomagali pri izvedbi njihovih projektov.